Contact

Verdere informatie:
Tel: 0413 474923,
E-mail: informatie@smitsorgel.nl

Het rekeningnummer is:
NL 92 RABO 0198220227

Hier de QR code voor het uitvoeren van een betaling:

De Stichting Smitsorgel Heilige Martinuskerk te Sint-Oedenrode wordt financieel ondersteund door sponsoring en een Vriendenkring, waarvan iedereen lid kan worden. De jaarlijkse bijdrage bedraagt  € 30,00. Aanmelding kan via bovenstaand telefoonnummer of e-mail adres.

Geïnteresseerden kunnen zich langs dezelfde weg opgeven voor het ontvangen van informatie per e-mail.

De Stichting Smitsorgel Heilige Martinuskerk te Sint-Oedenrode heeft een ANBI – status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.