Het orgel in de steigers

Dit jaar ondergaat het Smitsorgel een uitgebreide onderhoudsbeurt. Aan het orgel, voor het laatst gerestaureerd in 2001, is jaarlijks klein onderhoud gepleegd. Het werd voortdurend door de titularis, in nauw contact met de orgelmaker, Stichting Smitsorgel en het Parochiebestuur van de Parochie Heilige Oda gemonitord.

Het orgel is dus goed onderhouden en in goede conditie.

Om dit zo te houden laat het Parochiebestuur, op advies van de Stichting Smitsorgel en haar betrokken adviseur door een gerenommeerde orgelmaker nu een uitgebreide onderhoudsbeurt uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is het behoud van het Smitsorgel zoals dat in 2001 is opgeleverd. De werkzaamheden zijn gestart op dinsdag 7 november 2023 en zullen in mei 2024 zijn voltooid. Op 1 juni 2024 zal het orgel worden gepresenteerd. Het werk wordt uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw B.V.; adviseur is Henk Verhoef.

Het betreft de volgende werkzaamheden:

  • Reiniging van het rijk gedecoreerde front.
  • Aanbrengen van verlichting in de kas.
  • Herstel van die frontpijpen die in de loop der jaren enigszins vervormd zijn geraakt.
  • Herstel van bekers van het register ‘Trompet 8 voet’; ook deze zijn hier en daar vervormd.
  • Herstel van metalen gedekte pijpen, die momenteel onvoldoende stemvast zijn.
  • Het wegnemen van geringe schimmelvorming in de windladen.
  • Verbetering van de speelaard door het vervangen van leer en vilt. Daarnaast zullen enkele slappe ventielveren uit 2001 worden vervangen en zal de ruimte tussen de boventoetsen van de in 2002 aangebrachte manualen iets verruimd worden.
  • Herstel van hier en daar verlopen intonatie.
  • Een algehele stemmingsbeurt, waarbij een stemming uit de begintijd van het orgel (de eerste helft van de negentiende eeuw) zal worden toegepast.
  • Dit alles zal gedocumenteerd worden zowel wat de bevindingen betreft als het verloop van de werkzaamheden.