Terug naar Stichting Smitsorgel Heilige Martinuskerk te Sint-Oedenrode

Bestuur

Samenstelling bestuur

voorzitter

Ad de Gouw (Deurne, 1952)
Tijdens mijn lagere schoolperiode was ik lid van een jongenskoor. Terugkijkend op die periode kan ik zeggen dat hier toch wel de basis werd gelegd voor het leren genieten van de klanken van een Smitsorgel.
De grootte van het orgel, de diversiteit van zijn klanken en het feit dat wij als koor met zijn allen er niet in slaagden om het te ‘overstemmen’ maakte toen een overweldigende indruk op me.
En indruk, dat maakt ook het Rooise Smitsorgel uit 1839 op me. Nog steeds, en telkens weer. Je hoeft geen muziekkenner te zijn om van muziek te kunnen genieten. Je hoeft geen historicus te zijn om de waarde van dit Rooise Smitsorgel voor de toekomst te kunnen inschatten.
Dat anderen ook in de toekomst kunnen genieten van dit majestueuze muziekinstrument, daaraan draag ik graag een steentje bij.

 

penningmeester

Wim van Schijndel, geboren in 1954 te Sint-Michielsgestel ben ik in 1978 na mijn huwelijk met Marjo naar Sint-Oedenrode verhuisd. Na 45 jaren werkzaam te zijn geweest in het Sociaal Domein, lees Sociale Zaken, bij de gemeente Sint-Oedenrode en later Meierijstad, ben ik sinds medio april 2021 met pensioen. Aandacht en betrokkenheid met de samenleving, dichtbij en wereldwijd, hebben altijd een rol in mijn leven gespeeld.
Actief sporten en kijken naar sport lopen als een rode draad door mijn leven. Maar ik kan ook erg genieten van muziek en een goed boek. Interesse voor politiek en Vaderlandse Geschiedenis hebben eveneens mijn warme belangstelling. Deze combinatie van betrokkenheid en interesses maar ook de binding die ik al jaren heb met de Martinusparochie verklaren waarom ik me als vrijwilliger wil inzetten voor het behoud van het monumentale Smitsorgel in onze Martinuskerk.

 

secretaris

Mijn naam is Ton Lunenburg. Ik ben geboren in 1951 en ik ben met pensioen. Ik heb 45 jaar als payroll specialist gewerkt in verschillende functies bij – en voor gemeenten, energiebedrijven en andere overheidsinstellingen.

Wij wonen 34 jaar in het centrum van Rooi. Ik ben getrouwd met Lina, ex- wijkverpleegkundige nu actief als vrijwilligster. Onze twee dochters wonen ook in Rooi met hun partners en onze 4 kleinkinderen.

Mijn ervaring met vrijwilligerswerk is dat ik bestuurslid ben geweest van de Stichting Maurikconcerten, penningmeester was van het bestuur van het Fioretticollege, bestuursvoorzitter was van de Rooise Wereldwinkel, deel uit maakte van de werkgroep muziek van Roois Kultuur Kontakt en nu bestuurslid van de Rooise KBO en secretaris van de Stichting Smitsorgel ben. Muziek ligt mij dicht aan het hart, passief en actief.
Zo heb ik ruim 20 jaar als amateur organist deel uitgemaakt van de avondwakegroep en speel ik graag piano.

Ik vind het fijn om mezelf in te kunnen zetten voor de Rooise gemeenschap. Ik hoop ertoe bij te dragen ons prachtige Smitsorgel voor de toekomst te behouden en de belangstelling voor dit instrument toe te laten nemen.

 

leden:

Ina Boersma (Wildervank,1966) sinds 2023 organist van het koor Cantate Deo in de Martinuskerk van Sint-Oedenrode, studeerde orgel bij Bert Matter aan het Conservatorium van Arnhem, haalde een pabo- en een schoolmuziekdiploma en een masterdiploma op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde onderwijsvernieuwing. Studeerde zang bij Elisabeth Cooymans en Meinard Kraak, en volgde de opleiding kerkmuziek (hoofdvak koordirectie) bij het bisdom Rotterdam.

De muzikale loopbaan begonnen als organist bij Avondzon (Vrijzinnig Christelijk bejaardentehuis), bij de Nederlandse Protestantenbond en bij het Herenkoor van de O.L.V.visitatiekerk in Velp, later bij het Ontmoetingskoor en het Rouw & Trouwkoor aldaar, bij de Trappistinnen van Abdij Koningsoord, en als cantor en organist bij de kerk van Rozendaal. Werkzaam geweest als A.M.V. docent bij de muziekvereniging OLTO te Loenen (Veluwe), als koordirigent bij Eensgezindheid in Hoenderloo, Crescendo in Ochten, als basisschoolleerkracht en als opleidingsdocent voor leerkracht basisonderwijs (Hogeschool van Arnhem Nijmegen).

Soleerde als alt-mezzo o.a. in werken van Bach (Mattheus- en Johannespassion, Weihnachtsoratorium, Hohe Messe en diverse cantates), Händel (Messiah), Verdi (Requiem, Nabucco, I Lombardi), Brahms (Altrapsodie), Elgar (The Music Makers), Szymanowsky (Stabat Mater) en Sjostakovitsj (Jewish Folk Poetry); ontving in december 2008 de Rabobank Burgemeester de Bruinprijs (culturele prijs Gemeente Rheden).

Het bijzonder fraaie Smitsorgel, de prachtige akoestiek van de Martinuskerk en de rijke geschiedenis van Sint-Oedenrode is een belangrijke drijfveer tot inzet voor het behoud hiervan.

 

Jack Evers

Jack Evers (Eindhoven, 1961) studeerde orgel aan het Brabants Conservatorium. Hij behaalde de diploma’s Docerend Musicus (DM) en Uitvoerend Musicus (UM). Ook voor piano haalde hij de acte DM. Jack volgde daarnaast nog diverse cursussen en masterclasses. Hij is ook als begeleider actief. Jack heeft als pianodocent zijn eigen privéschool in Uden en omstreken.

 

Paul Goemans (Ginneken en Bavel, 1939)

In 1965 kwam ons toen piepjonge gezin in Rooi wonen en we voelden ons daar heel wel bij. Mijn jaren als professional werkte ik op de TU/e, als docent/onderzoeker op het gebied van elektromechanica. Wat heb ik al die tijd uitgezien naar de A50, maar toen die eindelijk werd geopend ging ik met pensioen.
Als kind al was ik verzot op de muziek van klokken, beiaarden en orgels. Wat dat betreft word ik in Rooi op mijn wenken bediend. Ik besef heel goed dat in de Martinuskerk ons prachtige Smitsorgel moet blijven spelen, maar liefst óók voor jonge mensen. Daar wil ik samen met de andere bestuursleden graag voor zorgen.

 

Bert Augustus (Eindhoven, 1952), titularis van het Smits orgel in Sint- Oedenrode, werkte sinds 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten en is nog steeds bij het bedrijf betrokken, evenals bij het Museum Klok & Peel aldaar. Hij studeerde natuurkunde (HTS Eindhoven), orgel (Brabants Conservatorium) en beiaard (Nederlandse Beiaardschool). Hij was organist aan de Brigidakerk in Geldrop, de Willibrorduskerk in Berkel-Enschot en de Thomaskerk te Eindhoven. Als beiaardier was hij verbonden aan het Oude Willibrorduskerkje in Waalre en als assistent beiaardier aan de Philipsbeiaard (Catharinakerk) in Eindhoven.
Sinds voorjaar 2002 is Bert Augustus naast zijn werk in Asten verbonden aan het in 2001 gerestaureerde Smits (I) orgel (1839) in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Van 1994 tot aan de restauratie in 2004 was hij betrokken bij de voorbereiding van de restauratie van het Vollebregt-Smitsorgel in de Brigidakerk in Geldrop. Sinds 2011 is hij beheerder van het in dat jaar gerestaureerde Smits (I) orgel (1838) in de Willibrorduskerk in Deurne. Hij was betrokken bij de oprichting van de Brabantse Orgelfederatie en de Stichting Lambertus Kerkconcerten in Helmond. Als bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie was hij enkele jaren betrokken bij het beheer van orgels in de provincie. Hij was van 2014 tot 2018 lid van het bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Den Bosch.
Op 26 april 2018 werd Bert Augustus benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Ereleden

 

erevoorzitter, Wim van Hees ( Grave,  * 8 november 1933  –  † 11 oktober 2020 )

Het bestuur van de Stichting behoud Smitsorgel Martinuskerk hield op 14 november een bijzondere bestuursvergadering. Bij deze vergadering was burgemeester Peter Maas te gast. Hij bracht namens de gemeente een attentie mee voor bestuurslid Wim van Hees. Wim heeft vele jaren grote inzet – en verdiensten voor de stichting betoond.

De stichting kwam in 1996 tot stand door Wim van Hees. Vanaf de oprichting tot 2010 was hij onafgebroken voorzitter / secretaris. Hij was de initiator van de restauratie van het ernstig in verval geraakte Smitsorgel. In 2001 was de restauratie gereed en vond de inspeling plaats tijdens de feestelijke week rond 11 november, de naamdag van de Heilige Martinus van Tours (Sint Maarten). Acties zoals de loterij met de naam “een gok waar muziek in zit” en de voetbalwedstrijd tussen het team van RHODE en de professionals van PSV zullen veel Rooienaren zich vast nog kunnen herinneren. Zowel de loterij als de voetbalwedstrijd waren voor Rooi heel bijzonder. Twee van nature verschillende organisaties, voetbal en orgel, hadden elkaar dat succes bezorgd.
Om het Smitsorgel in goede staat te houden is regelmatige bespeling noodzakelijk. Ook daarvoor heeft Wim van Hees na de restauratie veel initiatieven ontplooid en zaken tot stand gebracht zodat het Smitsorgel nu in een erg goede staat verkeert en klaar is voor de toekomst. Wim zit nu nog in het stichtingsbestuur en zijn inbreng is daar zeer waardevol.
In zijn toespraak memoreerde de burgemeester ook de vele overige activiteiten die Wim in het verleden als vrijwilliger op zich nam o.a. dat hij Prins Carnaval was, penningmeester van de vriendenclub voor de Fanfare Nos Jungit Apollo, penningmeester van de club van “oud” carnavalsprinsen, penningmeester van het schoolbestuur van basisschool H. Antonius van Padua in Nijnsel, voorzitter/bestuurslid van Tennisvereniging de Kienehoef en lid van buurtvereniging SKOK. De attentie die de burgemeester overhandigde, een horloge met de ingegraveerde gemeentenaam Sint-Oedenrode, is binnenkort een collectors-item.
De collega-bestuurders van de orgelstichting vonden het een terechte erkenning voor Wim die hem zeer gegund is. Zij zijn erg blij dat deze veelzijdige persoon deel van hun bestuur uitmaakt en ze hopen dat Wim, ondanks de fysieke beperkingen die hem op dit moment parten spelen, nog jaren bestuurslid blijft.

Sint-Oedenrode, 16 november 2016.

 

Rien Rijkers (Boxtel, 1944); ik woon vanaf 1976 in Sint-Oedenrode met mijn vrouw Diny . Wij hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Vanaf 1999 ben ik lid van het bestuur van de stichting. Destijds toegetreden als vertegenwoordiger van het bestuur van de (toen nog) Heilige Martinusparochie.

De plannen voor de restauratie van het Smitsorgel kregen vanaf die tijd steeds meer vorm en werden gerealiseerd in 2001. Naast penningmeester van de stichting ben ik actief met enkele werkzaamheden voor de parochie zoals voor een deel van de boekhouding en o.a. administratieve zaken voor de begraafplaatsen van de Heilige Odapaprochie.

Rien was penningmeester tot zomer 2021.