Terug naar Stichting Behoud Smitsorgel Martinuskerk

Bestuur

Samenstelling bestuur

voorzitter

Ad de Gouw (Deurne, 1952)
Tijdens mijn lagere schoolperiode was ik lid van een jongenskoor. Terugkijkend op die periode kan ik zeggen dat hier toch wel de basis werd gelegd voor het leren genieten van de klanken van een Smitsorgel.
De grootte van het orgel, de diversiteit van zijn klanken en het feit dat wij als koor met zijn allen er niet in slaagden om het te ‘overstemmen’ maakte toen een overweldigende indruk op me.
En indruk, dat maakt ook het Rooise Smitsorgel uit 1839 op me. Nog steeds, en telkens weer. Je hoeft geen muziekkenner te zijn om van muziek te kunnen genieten. Je hoeft geen historicus te zijn om de waarde van dit Rooise Smitsorgel voor de toekomst te kunnen inschatten.
Dat anderen ook in de toekomst kunnen genieten van dit majestueuze muziekinstrument, daaraan draag ik graag een steentje bij.

 

penningmeester

Rien Rijkers (Boxtel, 1944); ik woon vanaf 1976 in Sint-Oedenrode met mijn vrouw Diny . Wij hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Vanaf 1999 ben ik lid van het bestuur van de stichting. Destijds toegetreden als vertegenwoordiger van het bestuur van de (toen nog) Heilige Martinusparochie.

De plannen voor de restauratie van het Smitsorgel kregen vanaf die tijd steeds meer vorm en werden gerealiseerd in 2001. Naast penningmeester van de stichting ben ik actief met enkele werkzaamheden voor de parochie zoals voor een deel van de boekhouding en o.a. administratieve zaken voor de begraafplaatsen van de Heilige Odapaprochie.

 

secretaris

Mijn naam is Ton Lunenburg. Ik ben 66 jaar en ik ben een half jaar met pensioen. Ik heb 45 jaar als payroll specialist gewerkt in verschillende functies bij – en voor gemeenten, energiebedrijven en andere overheidsinstellingen.

Wij wonen 34 jaar in het centrum van Rooi. Ik ben getrouwd met Lina, ex- wijkverpleegkundige nu actief als vrijwilligster. Onze twee dochters wonen ook in Rooi met hun partners en onze 4 kleinkinderen.

Mijn ervaring met vrijwilligerswerk is dat ik bestuurslid ben geweest van de Stichting Maurikconcerten, penningmeester was van het bestuur van het Fioretticollege, bestuursvoorzitter was van de Rooise Wereldwinkel, deel uit maakte van de werkgroep muziek van Roois Kultuur Kontakt en nu bestuurslid van de Rooise KBO en secretaris van de Stichting Smitsorgel ben. Muziek ligt mij dicht aan het hart, passief en actief.
Zo heb ik ruim 20 jaar als amateur organist deel uitgemaakt van de avondwakegroep en speel ik graag piano.

Ik vind het fijn om mezelf in te kunnen zetten voor de Rooise gemeenschap. Ik hoop ertoe bij te dragen ons prachtige Smitsorgel voor de toekomst te behouden en de belangstelling voor dit instrument toe te laten nemen.

 

leden:

erevoorzitter, Wim van Hees

Het bestuur van de Stichting behoud Smitsorgel Martinuskerk hield op 14 november een bijzondere bestuursvergadering. Bij deze vergadering was burgemeester Peter Maas te gast. Hij bracht namens de gemeente een attentie mee voor bestuurslid Wim van Hees. Wim heeft vele jaren grote inzet – en verdiensten voor de stichting betoond.

De stichting kwam in 1996 tot stand door Wim van Hees. Vanaf de oprichting tot 2010 was hij onafgebroken voorzitter / secretaris. Hij was de initiator van de restauratie van het ernstig in verval geraakte Smitsorgel. In 2001 was de restauratie gereed en vond de inspeling plaats tijdens de feestelijke week rond 11 november, de naamdag van de Heilige Martinus van Tours (Sint Maarten). Acties zoals de loterij met de naam “een gok waar muziek in zit” en de voetbalwedstrijd tussen het team van RHODE en de professionals van PSV zullen veel Rooienaren zich vast nog kunnen herinneren. Zowel de loterij als de voetbalwedstrijd waren voor Rooi heel bijzonder. Twee van nature verschillende organisaties, voetbal en orgel, hadden elkaar dat succes bezorgd.
Om het Smitsorgel in goede staat te houden is regelmatige bespeling noodzakelijk. Ook daarvoor heeft Wim van Hees na de restauratie veel initiatieven ontplooid en zaken tot stand gebracht zodat het Smitsorgel nu in een erg goede staat verkeert en klaar is voor de toekomst. Wim zit nu nog in het stichtingsbestuur en zijn inbreng is daar zeer waardevol.
In zijn toespraak memoreerde de burgemeester ook de vele overige activiteiten die Wim in het verleden als vrijwilliger op zich nam o.a. dat hij Prins Carnaval was, penningmeester van de vriendenclub voor de Fanfare Nos Jungit Apollo, penningmeester van de club van “oud” carnavalsprinsen, penningmeester van het schoolbestuur van basisschool H. Antonius van Padua in Nijnsel, voorzitter/bestuurslid van Tennisvereniging de Kienehoef en lid van buurtvereniging SKOK. De attentie die de burgemeester overhandigde, een horloge met de ingegraveerde gemeentenaam Sint-Oedenrode, is binnenkort een collectors-item.
De collega-bestuurders van de orgelstichting vonden het een terechte erkenning voor Wim die hem zeer gegund is. Zij zijn erg blij dat deze veelzijdige persoon deel van hun bestuur uitmaakt en ze hopen dat Wim, ondanks de fysieke beperkingen die hem op dit moment parten spelen, nog jaren bestuurslid blijft.

Sint-Oedenrode, 16 november 2016.

 

titularis van het Smits orgel in Sint- Oedenrode

Bert Augustus (Eindhoven, 1952) werkt sinds 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten en sinds enkele jaren ook bij het Museum Klok & Peel aldaar. Hij studeerde natuurkunde (HTS Eindhoven), orgel (Brabants Conservatorium) en beiaard (Nederlandse Beiaardschool). Hij was organist aan de Brigidakerk in Geldrop, de Willibrorduskerk in Berkel-Enschot en de Thomaskerk te Eindhoven. Als beiaardier was hij verbonden aan het Oude Willibrorduskerkje in Waalre en als assistent beiaardier aan de Philipsbeiaard (Catharinakerk) in Eindhoven.
Sinds voorjaar 2002 is Bert Augustus naast zijn werk in Asten als vaste bespeler verbonden aan het in 2001 gerestaureerde Smits (I) orgel (1839) in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Van 1994 tot aan de restauratie in 2004 was hij betrokken bij de voorbereiding van de restauratie van het Vollebregt-Smitsorgel in de Brigidakerk in Geldrop. Sinds 2011 is hij beheerder van het in dat jaar gerestaureerde Smits (I) orgel (1838) in de Willibrorduskerk in Deurne. Hij was betrokken bij de oprichting van de Brabantse Orgelfederatie en de Stichting Lambertus Kerkconcerten in Helmond. Als bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie was hij enkele jaren betrokken bij het beheer van orgels in de provincie. Hij was van 2014 tot 2018 lid van het bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Den Bosch.

Ing. L.J.M. (Bert) Augustus
geboren Eindhoven 28 april 1952

1970 HAVO diploma
1974 HTS Natuurkunde diploma
1974 – 1976 Militaire Dienst
1976 – 1982 Philips Natuurkundig Laboratorium, Fysisch assistent

1981 – 1989 studie aan Brabants Conservatorium, Orgel (Maurice Pirenne), Ensembleleiding, Theorie der Muziek, Beiaard
1985 – 1990 studie aan de Nederlandse Beiaardschool Amersfoort
1987 aantekening ensembleleiding
1988 diploma docerend musicus orgel
1990 praktijkdiploma beiaard

1986 – 1989 administrateur Adviescommissie Nederlandse Klokkenspel Vereniging
1987 – 1989 lid Katholieke Klokken- en Orgelraad (met name klokken)
1989 – campanoloog Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten
2017 – redacteur Journal of Campanology

1971 – 1985 organist Brigidakerk Geldrop (Vollebregt Smits orgel)
1985 – 1990 organist Willibrorduskerk Berkel-Enschot (Loret orgel)
1995 – 2002 organist bij Thomaskoor Eindhoven
2002 – organiste titulaire Smits orgel Sint Martinuskerk te Sint-Oedenrode
2011 – beheerder Smits orgel Deurne; lid van de Werkgroep Concertcyclus Willibrorduskerk
2014 – 2018 Bestuurslid NSGV (sinds 2017 KISG) Bisdom Den Bosch

1988 – 1995 assistent beiaardier Philipsbeiaard Eindhoven
1988 – 2000 beiaardier Willibrorduskerk Waalre

1994 – 2006 lid restauratiecommissie, later orgelcommissie, Vollebregt-Smits orgel Brigidakerk Geldrop
2004 – 2010 secretaris stichting Robustelly-orgel Helmond / Stichting Lambertus Kerkconcerten
2006 – 2015 bestuurslid Stichting Vollebregt-orgel Servatiuskerk Erp
2006 – 2010 bestuurslid Brabantse Orgelfederatie
2008 – 2012 lid commissie beheer orgels Brabantse Orgelfederatie
2008 – lid commissie klok Museum Klok & Peel Asten
2009 – bestuurslid/penningmeester Stichting Nederlandse Orgelmonografieën

2018  26 april   benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

Leo Spoor

Geboren: 29-08-45 te Amsterdam
Opleiding: R.K. Handelsschool – Amsterdam
Piano en orgellessen gevolgd bij : Evert Haak, Jan Scholten, en Piet Peijnenborg.

Op jonge leeftijd als amateur zeer aktief geweest als organist in vele kerken in de binnenstad. Na het overlijden van de dirigent/organist van mijn parochiekerk “De Petrus en Pauluskerk” (bijgenaamd De Papegaai in de Kalverstraat te Amsterdam) heb ik daar een benoeming gekregen als organist/dirigent.

Na eerst in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest ben ik op 25-jarige leeftijd alsnog een beroepsopleiding gaan volgen aan het “Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek” ( N.I.K.K. ) aan de Plompetorengracht in Utrecht.

Deze studie heb ik afgerond met het behalen van de volgende diploma’s:
1975 einddiploma koordirektie
1976 einddiploma orgel
1976 onderwijsakte piano A
1976 onderwijsakte orgel B
vervolgstudie aan het Brabants Conservatorium:
1981 onderwijsakte electronisch orgel A
1991 bijscholingscursus keyboard/synthesizer

Dirigent geweest van het :”Bloemenkoor” te Aalsmeer
Dirigent geweest van “Hasselts Kapelle Koor te Tilburg.
Werkzaam vanaf 1976 tot 1-08-2010 als docent en enige jaren als stafmedewerker aan de Regionale Muziekschool Veghel, thans MIK genaamd.
Werkzaam vanaf 1-9-1977 tot 1-2-2016 als organist/dirigent titulair aan de
Sint Servatiuskerk te Schijndel.
Dirigent van het Meijerijs Kamerkoor vanaf de heroprichting in 1979 tot 1-8-2010.
Vanaf 23-9-2008 t/m September 2013 1x per maand Cathrienkoor Den Bosch.
Gedurende circa 10 jaar (tot sluiting kerk) dirigent Dameskoor Boschwegkerk Schijndel.

Besturen:
Enige jaren in het bestuur van de Gregoriusvereniging in Den Bosch werkzaam geweest.
Vanaf 1977 tot 1991 zitting gehad in het bestuur van de Katholieke Klokken en Orgelraad. In eerste instantie als secretaris en vanaf 1981 tot 1991 als voorzitter.
Vanaf 1992 tot 2006 zitting in de benoemingscommissie voor kerkmusici van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging.