Terug naar Stichting Smitsorgel Heilige Martinuskerk te Sint-Oedenrode

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

– het bevorderen van de belangstelling voor de orgelmuziek door het organiseren van concerten op het Smitsorgel, eigendom van de parochie van de Heilige Martinus van Tours in Sint-Oedenrode, al of niet in samenwerking met andere muziekdisciplines. Voor de programmering laat de stichting zich adviseren door een programmaraad, bestaande uit deskundigen op muziek/orgelgebied.

– het genereren van voldoende financiële middelen voor het organiseren van concerten en het bijdragen aan de instandhouding van het Smitsorgel. Hiervoor worden donateurs geworven, onder de naam “Vriendenkring Smitsorgel”, die een jaarlijkse geldelijke bijdrage doneren. Bovendien worden sponsoren gezocht in het lokale bedrijfsleven.

– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn alles onder toepasselijkheid van de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland.